BLOG

Tento BLOG je tak trochu netypický. Jedná se spíše o souhrn příspěvků, které jsem začala v roce 2022 publikovat na profesní sociální síti LinkedIn. Seznamují blíže s výsledky mé práce a někdy také prozrazují můj vztah k danému tématu.

Alžběta Broďániová