BLOG

Následující BLOG je souhrn příspěvků, které jsem začala publikovat v roce 2022. Seznamují blíže s výsledky mé práce a někdy také prozrazují můj vztah k danému tématu. Přidat komentář můžete pod příspěvkem na profesní sociální síti LinkedIn.

Alžběta Broďániová